Účel

Svět lidí se po válečných letech v 1. polovině 20. století schoulil do své vlastní méněcennosti. Revoluční a novátorské myšlení, které započalo v Anglii na počátku 18. století se tak ztratilo dříve, než se mohlo rozšířit východněji po Evropě. Kolébka klasického liberalismu, který umožnil ty největší objevy v historii lidstva, byla sama nakažená touto svazující událostí. Od tohoto momentu většina žije v bludné představě, která vytváří neustálý bludný kruh, že člověk je primárně ve stavu ohrožení.

Dodnes na sobě a na druhých vyčítáme chyby minulosti, myslíme na špatné a na věci, které nechceme, namísto toho, co bychom, každý z nás, jako jednotlivci od života chtěli. Kde je prostor pro sny a vize, které pohání lidstvo, jako takové, vpřed ke hvězdám?

Smyslem Global generation je nechat odkaz pro nový způsob myšlení, ve kterém se lidé mohou seznámit s co nejskutečnějším popisem reality. Ukážeme, že člověk, jako takový, může dokázat daleko více, že má schopnosti dokázat skoro cokoliv. Pokud ho necháme snít, a nebudeme mu brát jeho vlastní lásku k tomuto snu.

Žijeme v přebyrokratizované společnosti, kde i učitel ve škole má spíše postavení úředníka, než někoho, kdo by měl děti připravit na život a dát jim podstatné znalosti (potřebné dle jejich individuálního směřování), které může uplatnit v trhu. Naše společenská mašinerie vůbec nerespektuje individuálního ducha jedince, nepodporuje jeho zvídavost, ale programuje ho jako stroj pro potřeby chátrajícího průmyslu, ve kterém je navíc podhodnocen. Vše ve prospěch pochybného socialistického státu, v neprospěch člověka, který by měl velký potenciál se jako plnohodnotná bytost s právy rozvinout. To jest silná degradace skutečných možností člověka. Člověk by si měl začít uvědomovat, že má právo hájit svůj zájem.

Účelem Global generation je posílit současnou mladou generaci a ukázat jim, že má smysl stát za svými zájmy tak, aby dosavadní systém nerespektovali a neskláněli se před ním, budou to oni, co jednou, tyto výše uvedené křivdy, napraví tak, abychom my, lidstvo, jako druh se mohli posunout dále a výše. Když se zabýváte svými zájmy, tak tvoříte své, žádný soud zde nefiguruje, úplně mizí komplex viny, potlačuje se komplex méněcennosti, pro vypočítavost zde není místo. Jen si to představte, jak by svět vypadal, kdyby každý jednotlivec smýšlel individuálně a tvořil a stavěl nové a překvapující, pro nás všechny a naopak.

Sny a vize zkrátka stírají rozdíly mezi lidmi (třídami chcete-li) a věříme, že právě tam bychom měli směřovat. Člověk by měl mít právo na svou vlastní vůli a tedy vybírat si naprosto z čehokoliv, podle svých vlastních zájmů. A ne vybírat si podle toho, co vás štve či děsí, abyste se hnali jako divá zvěř úplně na opačnou stranu ohrady – jsme přeci lidé!!!

Nastává doba, kdy přestáváme sklánět hlavu do země, probouzíme se ze spánku a podivného bludného snu. Postupně zvedáme hlavu vzhůru, protože tam, v nebesích, je napsán náš příští osud – jehož výsledek nikdo nezná. Ve vesmíru – v této rozšířené realitě nemůže být pro strach a vypočítavost místo, musíme se naučit morální zodpovědnosti, jak vůči sobě, tak i vůči svému okolí. Dnes to už není sci-fi! Tato budoucnost je blízko a člověk na to musí být duševně připraven. Jakmile uvolníme obrovský tvořivý a inovační potenciál, který je prozatím pod pokličkou (tu představuje převážně byrokracie) dušen v individuálních jednotlivcích, tak výletové cesty na Mars pro každého stojí hned za rohem.

Vůbec si to neuvědomujeme, ale jsme součástí mnohem většího celku, než je náš domov a zahrádka. Proto musíme připravit 1. globální generaci, která si to začne plně uvědomovat. Jako lidstvo stojíme na důležitém mezníku, který znamená vstup do nového věku s neomezenými možnostmi – k tomu je bezpochyb osobní zodpovědnosti potřeba.