Anatomie původu agrese

Někdy si každý položil otázky typu: „Proč člověk válčí?“. Jak se to mohlo v minulosti přihodit?

Je zřejmé, že první generace lidí si všimlo pár záležitostí, které jim dokáží usnadnit práci, třeba na poli. Přemýšleli jste však někdy nad tím, co člověka přimělo vytvořit účinné zbraně a pasti, které k lovu nepotřebujete? Mám silnou teorii …

Asi každý ví, že komunikace s ženami je mnohdy složitá a možná nejvíc neuchopitelná věc na světě. Věřím, že mi to asi potvrdí i některé ženy samy o sobě. A jaký je muž? Většinou pohodář, jde jen po tom, co potřebuje a nikam se nežene… až na jedno, je posedlý silnou touhou po ženách. Snad proto, že mohou být symbolem našeho např. budoucího domova, který je zase spojen s pohodlím a klidem. Snad je to honba za osobní vizí života muže.

Do určitého momentu žili běžným životem, pracovali, zdokonalovali postupy práce, rozmnožovali se. Dělali vše, co potřebovali, ale s postupem času se musela objevit skupina mužů, na které se nedostalo. A když nemáme, co potřebujeme (nebo o čem si myslíme, že to potřebujeme), je to zlé. Je asi logické, že nejsilnější získávali nevyšší společenský post a tedy i ženy.

Že ženy takové muže obdivují, nebo chtějí, vyplývá to zase z jejich potřeb, podvědomě si nechávají záležet na tom, aby budoucí možní potomci byli zajištění, v bezpečí. Úmrtí dětí bylo velmi běžnou záležitostí a určitě budete se souhlasit, že pro matku velmi bolestivou.

Avšak máme tu skupinu mužů, kteří jakoby přebývají, v nějakých ohledech jsou vůči elitě handicapovaní. Ve svých potřebách a touhách jsou ale naprosto stejní, vznikala nerovnováha a ženy před nimi jim pokládaly jednu hádanku za druhou. To znamená, že si přinejmenším byli nejisti, zda jejich touhy budou naplněny.

Začali uvažovat, jak získat v něčem převahu nad soky, když jim to běžnými způsoby (např. z genetických předpokladů) vůbec nevychází. Předpokládám, že jsou dvě věci, kterými toho lze dosáhnout a tj. zbraň a past! A tak se začalo opakovatelně dít to, že se z ubožáků, společenství daného rozsahu, stávali vládci světa.

Nakonec, když dosáhli dostatku, usnuli na vavřínech a jiní zoufalci začali myslet, jak porazit nynější vládnoucí elitu -> to je věčný koloběh, který se tu opakuje … se Sumerem, Akkadem, Egyptem, Persií, Řeckem, Římem a tak dále. Věčný koloběh krveprolití, pro naše touhy, je možné je změnit? Pro naše přežití je to nezbytné!!! Naše zbraně jsou po tolika cyklech natolik vyspělé, že bychom nezničili jen sebe, ale i přírodu na naší planetě ….

Musíme s pokrokem myšlení a technologií aktualizovat nezbytně i výchovu nás samotných, možná pár věcí, týkající se naší povahy i geneticky modifikovat.

Naše důmyslná agrese má počátek v chorobné touze po ženách, jako symbolu domova (vize vlastního života). Když to aplikujeme na výroky v historii, zjistíme zarážející shody. Tak např. starověcí Římané nikdy neřekli, že chtějí dobýt tu a tamhle tu zem, protože prostě chtějí, ale tvrdili, že brání své domovy a styl římského života. A proto říkali, že jde o války proti barbarům, kteří ohrožují jejich domovy. Pokud se bavíme o hájení římského stylu života, tak to tehdy mělo velmi velký význam a váhu, být Římanem bylo velmi přitažlivé, mělo hodně výhod, mělo to velkou sílu (prestiž, o kterou nikdo nechce přijít).

Často zmiňuji podobnost dnešní USA a tehdejšího Říma. Už jsme zaznamenali období, kdy lidi emigrovali do USA a chtěli se stát Američany a s vidinou přijetí těch výhod s tím spojených. Často se takto migrovalo kvůli nebezpečí nacismu, nebo když se cítili ohroženi komunismem. Možná že jste si všimli výroků, kterými Američani ospravedlňují své vojenské výpady … bývá to často na způsob „Bráníme svou vlast“, nebo „bráníme svět před komunismem, který není v souladu s demokratickými principy“, tedy podle jejich pohledu před nelidskými systémy. Dá se říct, že nějakým vzorem těchto stanovisek je likvidace systémů příliš odlišných od jejich, který považují za humánní.

Na druhou stranu, aby to bylo fair, je a bude důležité uvědomění žen, co pro nás v kontextu s celým světem znamenají. Svobodnou vůli máte a jen vy rozhodujete, kam se nechat zanést. Jenom prosím, ať vás nezaslepí přirozené touhy a nevnesete mezi mužské strany konflikt, jako to udělala třeba Helena Trojská. Vaše činy mají dokonce až takovou váhu, že se z dobrých přátel mohou stát nepřátelé.

Poznámka: Někteří by mi mohli namítnout, že to vše bylo kvůli penízům a zlatu, pravda je však taková, že byly doby, kdy si člověk zlata nevšímala jejich ekonomie s penězi a drahými kovy nijak nesouvisela. Peníze přišly později, jako trvanlivější komodita (třeba na rozdíl od jídla, které se kazilo), plnilo to účel, který mělo, dokud se tam opět neobjevila nerovnováha a množství peněz se stalo pojmenováním moci, v podstatě jde zase o „vynález“ kterým si lze získat přízeň atd., což souhlasí a zapadá do všeho, o čem jsem dnes psal.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *