Řím a USA díl II.

V Římě to po sepsání republikánské ústavy šlo nějakou dobu celkem hladce, opravdu vážné problémy se objevily až v 2. století př. n. l. Jedná se o dobu, kdy byli Římané hodně invazivně aktivní a senátní aristokracie (skupina mocných a bohatých), jakožto hlavní orgán římské demokracie, na válečných výbojích nechutně vydělávala. Římští rolníci neměli půdu, protože všechnu si zabírala aristokracie. To vedlo k tomu, že všichni rolníci, kteří v podstatě představovali páteř římské infrastruktury, migrovali zpět do Říma. Zde využívali jejich chudoby senátoři a jiní státníci při volebním období, jinak řečeno – výměnou za hlas, je opíjeli rohlíkem. V podstatě přestala platit republikánská ústava. Jistá část senátu ovšem věděla, co se děje a objevily se snahy s tímto stavem něco udělat.

Velkou osobností se v tomto směru stal Tiberius Gracchus (čti Grakchus). Původně skvělý velitel vojáků, díky čemuž měl popularitu u rolnictva, neboť právě z něho se skládala skoro celá armáda. Volil raději cestu smírné diplomacie, než zbytečného krveprolití. Uvědomil si, co aristokracie provádí a úspěšně kandidoval na úřad tribuna lidu, díky čemuž měl možnost prosazovat své navrhované zákony, nebo vetovat jakýkoliv zákon projednávaný v senátu. Prosadil pozemkovou reformu a dále se snažil prosadit takové zákony, aby byli rolníci schopní tuto půdu obdělávat. To bohužel nestihl, protože úřad tribuna lidu pro jednotlivce trval jen jeden rok, když chtěl kandidovat podruhé, tak ho senátoři sami ubili v den voleb holemi k smrti. Jeho bratr Gaius Gracchus, jdoucí po stopách bratra Tibéria, potkal stejný osud. Tvrdě proti němu vytáhli s armádou, spolu s třemi sty příznivci byl zabit.

Je zarážející, jak se tato situace opakovala i u Američanů. Například vietnamská válka je dokladem cílené vojensko-ekonomické invaze. Při této padlo mnoho nevinných civilistů (pět milionů, podle nově zveřejněných dokumentů USA), na kterých vydělávali mocní, díky firemním zakázkám zbraní. Profitovali na smrti miliónů. Politolog Daniel Ellsberg o této kauze řekl:

Měl jsem pocit, že se nepodílím na válce, která je jenom nepovedená, ale že je to neospravedlnitelné, cílené zabíjení lidí.“

Toto je také období studené války, ve které se neustále zvětšovalo napětí mezi SSSR a USA. Ale díky příchodu prezidenta Johna Fitzeralda Kennedyho (JFK) na scénu se napětí neustále snižovalo, zmenšoval se i nebezpečný arsenál jaderných zbraní. Měl mírové ambice ke spolupráci s SSSR, věděl o intrikách americké aristokracie, způsobování převratů, vypalování úrod, průmyslové sabotáže, včetně špinavých zakázek zbraní. Proti tomu všemu se stavil, a proto dopadl podobně, jako Gracchové – byl zavražděn v roce 1963.

Atentát na JFK byl pojištěný třemi zásahy, vzhledem k podmínkám a nápadným porušením bezpečnostních předpisů, kriminalistické analýzy hodnotí tento akt za vojenskou, pečlivě připravenou operaci. A osobně pro mě je to rána také, protože se svým dílem hodně zasloužil o to, aby se dostal první člověk na Měsíc.

Zajímavé je, že JFK měl rovněž bratra (jako bratří Gracchové), s podobným filozofickým přesvědčením, jmenoval se Robert Francis Kennedy. Po atentátu na JFK vyhrál volby do prezidentské funkce (1968), ale v tento den byl zavražděn.

Krátce před smrtí Roberta Kennedyho, zavraždili také politika Martina Luthera Kinga, který se společně s JFK zasazoval o rozšíření lidských práv. Po jeho smrti bylo bleskově nasazeno asi 20 000 vojáků v každém větším městě, ze strachu před lidovými nepokoji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *