Výchova hloupého voliče

Stále více okolo sebe pozoruji, že zcela běžně je ve společnosti hloupost způsobená leností, viděna jako dobrý standart. Jako by to bylo něco, za co se lidé chválí, čím se utváří dobrý předpoklad pro to, abych byl její dobrou součástí. Myslím to úplně obecně, v každodenních situacích. Hloupost je kritérium oblíbenosti. Lidé mají spíše tendenci se vyhýbat někomu, kdo na sobě více pracuje, o něčem něco ví. To je pozorovatelný fakt, jestli chcete být součástí komunity, musíte prokázat že jste hloupí a nic s tím dělat nechcete. Jinak jste outsider.

Zamýšlím se nad tím, jaký to má pak dopad na politiku. A ten je velmi zřejmý, dosazujeme si tam lidi, kteří nejsou kompetentní, nejsou schopní. Je to zrcadlo společenské reality. Uvědomil jsem si, že pro politiky je vlastně velmi výhodné tento společenský rys, kdy je chválena hloupost, posilovat. Politik si nepřeje chytrého voliče, protože by se tam příště po volbách nemusel dostat. Proto budou tyto lidi podporovat, ty hloupé, co chválí hloupé. Nazvali to sociálním programem a navenek to prezentují jako ušlechtilou úlohu státu, jako boj s nerovností ve společnosti. Jenže nevidím nic, co by tak dramaticky prohlubovalo nerovnost mezi lidmi, jako právě hloupost. Hloupost je ekonomicky nevýhodná, všude, kde se historicky objevila nějaká ekonomická revoluce při které společnost celkově bohatla, bylo to vždy ruku v ruce s racionalismem, osvícenstvím, nezávislým vzděláním.

Když politika bude podporovat lenost lidí, co by motivovalo lidi k činnosti, k seberozvoji? Je velice málo lidí, kteří to dělají jen kvůli sobě, z vlastního potěšení. Pro mnohé lidi, kteří na sobě pracují, je toto smutná skutečnost, která je i zanechává velmi osamělé. Velmi bych si přál, aby se toto změnilo, aby lenost nebyla podporovaná. Pak by se společnost k pracovitým chovala jinak. Ti co byli předtím líní, by sami hledali inspiraci a radu u lidí, kteří již za sebou nějaké úspěchy mají. Protože by museli budovat své zázemí. Avšak ve společnosti kde jde podporována a chválena hloupost, je jasné, že to funguje úplně naopak. Jen společnost, kterou vedou úspěšní, může být úspěšná. Když ji vede zaslepenost a hloupost tak ji vládnou hloupí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *