Morálka vs. progresivní zdanění

Socialisté v České republice se chystají zlikvidovat rovnou daň pro všechny. Rovná daň je pilířem liberálně demokratického státu, jako takového (rovná daň přímo souvisí s rovnoprávnosti všech lidí). Tento krok obhajují tím, že říkají, že je v zájmu solidarity, aby lidé s vyššími příjmy platili vyšší daně, než lidé s příjmy nižšími. Socialisté to zamýšlí tak, že zvednou procenta daňové sazby na vyšší příjmy. Další jejich argument pro takovýto krok je, že zde máme mnoho lidí, s malými příjmy a velmi málo lidí s většími příjmy (nad 30 tisíc), a že by se tedy tento rozdíl tímto opatřením srovnal. Dále pak tvrdí, že solidaritu je třeba vynutit mocí, protože podnikatelé sami o sobě nejsou schopní zaměstnancům zvyšovat mzdy.

To vše jsou argumenty, které mohou potěšit duševně nemocného člověka, který nechápe, že společnost je jeden celek. Nikdy nemohou vést vaše kroky k dobrému, když se obracíte jeden proti druhému. V následujícím pokračování tohoto článku, vám poskytnu silné logické argumenty, které vyvracejí tato diletantská tvrzení socialistů.

V prvé řadě je nutno zdůraznit, že stále zvyšující se počet lidí s nízkými finančními příjmy je výtvorem socialistické politiky od roku 1948 až po dnešek. To oni jsou na vině, pokud jde o likvidaci střední třídy a vyhrocování rozdílů mezi bohatými a chudými. Toto je jen krok, který má zakrýt jejich neschopnost, jejich vinu na tomto stavu a doplácet za ni mají jiní. Podle měřítek, které uvádějí, by již člověk při 30 tisících měl odvádět o mnoho vyšší daně, takže co bude výsledkem? Další likvidace a penalizace střední třídy. Progresivní daň je trestem pro lidi, kteří se nijak neprovinili, ale je to řešení, které může krátkodobě zakrýt neschopnost vlády moudře hospodařit.

Co se stane s penězi, které budou progresivně vybrány? Budou špatně, neefektivně proinvestovány a budou z nich zaplaceny tučné prémie pro kamarády úředníky a dovolené pro vysmáté lidi, které neznáte. Zapomeňte na to, že by se stát stal solidárnějším pro chudé. Pravý opak je pravdou.

Peníze se ztratí někde a nebudete vědět kde, nemáte právo na informace o tom, jak stát hospodaří. Lidé, kteří mají tyto mírně vyšší příjmy, jsou zároveň lidmi, kteří mají jisté know-how, aktivně se vzdělávají ve svých oborech a jsou zdrojem technologických inovací. To vše vytváří nová, a stále lépe placená místa pro zaměstnance. Co se stane, budeme-li tyto lidi nesmyslně sankciovat? Odpověď je jasná, odejdou jinam, kde jejich kvality ocení štědřeji.

Budeme-li perzekuovat nějakou část obyvatel, doplatí na to úplně všichni! To je důležité pravidlo, které funguje vždy nekompromisně. Budou odcházet lidé, kteří tvoří pracovní místa a už odcházejí, spousty podnikatelů skončilo živnost kvůli EET. To je další příklad, kdy zásah vlády vede ke zhoršení situace celku, zvýšení cen a nezaměstnanosti. Právě kvůli takovýmto zásahům nemohou zaměstnavatelé zvyšovat mzdy.

Střední třída na tyto vládní akty citlivě reaguje a mizí a vy sami, pokud se nacházíte v nižší třídě, se nikdy do střední třídy nedostanete, protože na to nebudete mít podmínky. Budou jen velmi bohatí, kteří o bohatství v podstatě nemohou přijít i díky tomu, že jsou politicky privilegovaní a velmi chudí, kteří nemají příliš finančních prostředků na zbyt.

Dále vyvrátíme to, že člověk neumí být sám od sebe solidární. Toto může říci fakt jen člověk, který neví absolutně nic o trhu. Pokud se budeme ke střední třídě chovat tímto nespravedlivým způsobem, bude rapidně ubývat volných pracovních pozic. To znamená, že vy, jako zaměstnanec ztratíte možnosti, nebudete mít kam odejít, pokud s vámi zaměstnavatel začne jednat jako s věcí. Buďte si jisti, že se to začne dít stále více, úměrně k tomu, jak se menší počet podnikatelů a tedy i počet volných míst. Budete v pasti a zaměstnavatel si s vámi bude moci dělat, co se mu zachce. Zdá se vám tento důsledek těchto zásahů státu ještě solidární?

Pokud máme volný trh (který v současnosti moc volný, díky socialistům není), je cílem každého účastníka trhu zisk. Jak zaměstnavatele, tak zaměstnance. Zaměstnanec si musí být vědom ceny své práce!!!!!!!!! Musí mít představu o svém životním standartu a kolik to tedy bude měsíčně stát a to má právo potenciální zaměstnanec požadovat (poptávat).

Pokud je toto splněno, zaměstnavatel se musí pokusit (ve volném tržním mechanismu) dát možnému zaměstnanci takovou nabídku, aby s ní mohl souhlasit. Musí se snažit o vhodnou nabídku, protože jinak svůj podnik nerozjede a nebude vykazovat zisk. Zaměstnanec má jisté, že si místo vždycky najde, protože podnikatelů, u kterých si bude moci hledat zaměstnání, bude hodně.

Tady je solidarita zkrátka daná sama od sebe, nejsi-li solidární – končíš! Nevyděláváš! Nevyrábíš! Neprodáváš! Zaměstnance v takovém systému nelze podhodnotit!

To, co se děje, co chtějí socialisté zase „chytře“ zavést, je likvidace solidarity! Není-li podnikatel solidární k zákazníkovi, končí, není-li solidární k zaměstnanci (který je vlastně to samé co zákazník), končí. A v tom spočívá skutečná krása kapitalismu, který ovšem u nás již nenaleznete.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *