Čím by byl vesmír bez svobodných bytostí?

Jaké by to asi bylo, kdyby se každý politik občas podíval dalekohledem na noční nebesa. Spatřil by majestátnost gigantického prostoru, plného hvězd, galaxií a mlhovin. A snad by si uvědomil, jak malicherné jsou jeho materialistické touhy. My se můžeme dožít, třeba takových sta let, ale jsou tu hvězdy, které jsou staré takřka 15 miliard let, staré skoro jako sám vesmír. Pocit prospěchu pár jedinců po tak krátký život, to je marnivost. Čím by však byl vesmír bez člověka? Ať už jsme vyvinutí, nebo stvoření, touto otázkou se nebudeme zabývat, to přenechám těm, které baví se o tom hádat, je však jedno jisté – jsme nejúžasnějším a nejzajímavějším známým konstruktem celého toho velkého vesmíru – spojením hmoty a duše v jednom.

galaxy-1197046_960_720

Ano, i duše, protože každý z nás chce být svobodný. Již jsem v jistém článku psal, že svoboda je obdivuhodná síla, která dovoluje člověku tvořit ty nejsenzačnější a nejužitečnější věci. Bez této svobody je lidská existence bez podstaty. Člověk má napsáno v osudu, že bude muset jednou expandovat se svou činností mimo naši planetu a dokonce i mimo naši Sluneční soustavu. Bude však záležet na tom, jakým způsobem se to stane a za jak dlouho se to stane.

Věřím, že spousty z vás, by se chtěli vydat, dejme tomu, na výlet k planetě Saturn, jako turisté. Když bude každý člověk schopen dostat se až tak daleko, že uvidí celou naši planetu, jen jako modrou tečku, uvědomí si, že nic jiného, než svoboda, na ní nemá smysl. Nutně dojde ke změně myšlení většiny lidí a to si ze srdce přeji, je to kouzlo nadhledu, které nám dává moudrost.

20130722_annotated_earth-moon_from_saturn_1920x1080

Tato fotografie byla pořízena sondou Cassini, modrá tečka, pod Saturnovými prstenci, na kterou ukazuje šipka, je naše planeta Země.

Jsem mladý a doufám, že se tohoto dožiji. Studoval jsem astrofyziku, celé přírodní vědy mě fascinovaly, astronomie však vždy nejvíce. Nemohl jsem dostudovat, dopadla na mne duševní tíseň právě z toho důvodu, že principy svobody jsou systematicky obcházeny. V Evropě začal propukat terorismus, který vedl ke stovkám mrtvých. Připadalo mi zkrátka divné, poklidně se hrabat v rovnicích s idealistickými představami, když z kosmického měřítka, přímo vedle mne začali umírat lidé. Postupně jsem si uvědomil, že současný svět potřebuje daleko důležitější službu, než šaškování s nějakými rovnicemi, kterým nikdo nerozumí.

V posledních pěti letech jsme svědky nebývalého omezování svobody skoro po celém světě, naši Českou zemi nevyjímaje. Omezování svobodné vůle, to je to, co na mne tlačilo a proč jsem musel přestat studovat a ptát se, co se vlastně děje. Bylo to tak silné. Dokud lidé nezačnou spolupracovat a nezačnou se k sobě chovat otevřeněji, dokud neskoncují s tou „věčnou“ vypočítavostí, nikdy nebude mír, který je podmínkou pokroku. Ochrana člověka, jeho svobody k tomu, aby jedinci spolu kooperovali ve společnosti, je jedinou záležitostí politika. Cokoliv nad to, je zlo!

Zkrátka jsem si uvědomil, že dokud se lidé budou k sobě navzájem chovat takto, nikdy nedojde k onomu prohlédnutí z nadhledu. V kolonizaci Sluneční soustavy vidím pokrok lidstva na další úroveň, a to nebude možné, dokud se prvně neudělá pokrok v oblasti morálky. Dostat obyčelného člověka do vesmíru, je pro mne nezpochybnitelným symbolem pokroku. Politici za toto nesou zodpovědnost, nebo měli by, a pokud se budou zabývat ještě jinými záležitostmi, než ochranou svobody, nikdy toho nebude dosaženo!

Politik není superman, politik je člověk a proto by měl dělat jen to, co má dělat a nic víc. Jakmile dělá i to co nemá dělat, snižuje se účinnost celého státního aparátu. Především chci zdůraznit, že politik, není obchodník. Jakmile se bude politik zabývat čistě jen našimi právy, budeme mu najednou rozumět! Politik, jako vzdělaný člověk, by si, podle mne, měl uvědomit, že to jediné, co má ve vesmíru smysl, je naše svoboda a proto by ji měl bránit, jako nic jiného, protože je to jeho práce!

A prosím, troufnu si na tezi, že bez svobodných bytostí, by byl ten vesmír jen plýtváním skvostnou krásou. Protože jen svobodný člověk, který si dovolí být důstojný tohoto nadhledu, tuto krásu může obdivovat.

horsehead-nebula

Mlhovina koňská hlava v Orionu. Původce fotografie – NASA.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *