Svět v roce 2016

Stále více lidí se mě ptá na můj názor ohledně situace u nás, i ve světě. To je dobré, a podstatné, lidé musí vědět, co se okolo děje, ale zároveň bychom se měli vyvarovat přehánění v hodnocení čehokoliv. To kvůli tomu, že na druhé straně rovněž pozoruji masivní nárůst pesimismu. Mít zájem na blahu a chtít recept na takové blaho, je dobré, mít přehnanou starost může být však zkázné.

Uprchlická krize

Začal bych uprchlickou krizí. Zpočátku jsem patřil k ostrým kritikům, co se týče přijímání uprchlíků. Byl jsem ovlivněn proudem lidí, kteří celou situaci právě hodnotili přehnaně. Později mě však osvítil dobrý duch skepse a začal jsem přemýšlet objektivněji, na rozdíl od lidí, kteří se chtějí vzrušovat a mít nějakou historickou „senzaci“.

Zapřemýšlel jsem nad otázkami, typu „Kdo mluví pravdu a kdo lže?!“, postupně mi začalo utkvívat v hlavě, že nemám důkazy ani pro jedno, ani pro druhé. Navíc obviňovat někoho ze lži, to si jako člověk, hledající pravdu, nemůžu dovolit. Žijeme v moderním demokratickém světě a po právu zde platí tzv. presumpce neviny. Pochybování a zároveň nezavrhování čehokoliv je základem hledání vědecké pravdy.

Pak je tu otázka, jak moc se změnil stav oproti dřívějším časům před touto krizí? Odpověď je, že velmi málo, pokud se podíváte na statistiky, zjistíte, že tam žádné pohyby k extrémům nejsou. Pochopitelně, i jednotlivec může být nositelem nebezpečí teroristického útoku, vzhledem k tomu je důležitá opatrnost a přezkoumávání žádostí každého z nich. Tyto procedury však probíhají, samozřejmě, nikdy není nic stoprocentní. Za to ale nemůže nikdo z nás, zlo je na blízkém východě, v podobě ISIS, a my všichni jsme odpovědní za to, aby co nejdříve skončilo, pokud chceme opět podmínky míru a klidu.

Dále bych se chtěl podívat na uprchlíka, jako takového. Musíme si uvědomit, že když se bavíme o uprchlících, nejsou to čísla, tabulky a grafy, ale lidé se schopností cítit bolest jako kterýkoli jiný člověk. Usiluji o svět, ve kterém je právo platné stejným způsobem pro všechny lidi. Nechci se vracet to 18. století, kdy tu ještě bylo otroctví, kdy tu vládl názor, že někteří lidé jsou Bohem vyvolení k tomu, aby byli svobodní a jiní vyvolení k tomu, aby bezmezně sloužili svým pánům. Kdo chce takto zvráceně uvažovat, sám si svobodu nezaslouží.

Na druhé stravě, neschvaluji multikulturální fanatismus, především, co se týká víry, k tomu jsem skeptický. Protože náboženství je neodmyslitelně spjato se svým územím, kde podle této víry vznikala jakási tamní představa o tom, co je dobré a co ne a podle toho si pak utvořili justiční systém. V podstatě náboženství je jakýsi druh politiky (přirozené legislativy), druh státu a proto věřím, že by na našem území měla být jen jedna víra, na kterou jsme již celkem zvyklí, tedy křesťanství (dodávám, že to křesťanství, které zde máme, nevyznávám). V důsledku toho všeho, kterýkoliv uprchlík, který chce žít v naší zemi, musí přijmout podobu našich zákonů, jejichž „podvědomným“ vzorem je křesťanská ideologie. To je podmínka, bez které se jeho žádost nemůže obejít. Ve svém osobním a soukromém životě, by však měl mít právo dělat si, co chce. Tím mám na mysli všechny interakce, které se nedotýkají jiného člověka na našem území.

Rád bych se považoval za člověka, který žije v zemi, která dává jednotlivci svobodu a která se snaží možnosti této svobody nadále rozšiřovat (podotýkám, že prozatím mám výhrady ke stavu naší svobody). Například oblečení, ať si nosí, co chtějí, jsou to lidé a mají právo na to být, jací jsou, pokud tím nikomu nezpůsobují utrpení. Jinými slovy, jestli oni respektují nás, my je musíme respektovat taky.

Z toho všeho vyplývá, že se vlastně běžný kolemjdoucí člověk uprchlickou krizí vůbec nemusí zabývat, nebo znepokojovat, nicméně lidé na toto téma přeci jen slyší a skrze toto téma se bude manipulovat ve volbách s voliči, strach je pro tento způsob vládnutí vždy „dobrým“ prostředkem k získávání moci nad lidmi. Krize je skutečná jen v mysli davů v realitě však nemá opodstatnění.

Avšak multikulturálním tendencím, co se týká víry, tomu bychom se vyhnout měli v jakémkoliv případě. Dobrý příklad máme v Izraeli. Tam si v rámci dobrého obchodu přizvali jiné národy jiných vyznání a takřka bez omezení jim dovolili praktikovat rituály spojené s jejich vírami. Nakonec na to doplatili tak, že přišli o svou zemi, o svůj domov na více než dva tisíce let. Ovšem opět, neomezil bych nic, co by nějaký způsobem nezasahovalo do druhého člověka.

Evropská unie

Co se týká EU, tak se nám naskýtá otázka „Potopit ji, nepotopit ji?“. Politika EU je skandální, společně s politologem P. Robejškem a s panem prezidentem V. Klausem jsme jednoznačně pro zachování, jen v mezích volného obchodování na současném území Evropské unie. Tedy „politikaření“ z Bruselu se mi zdá být hodně pochybné. Povaha řízení EU je hodně doleva. Ti lidé v tom Evropském parlamentu si musí myslet, že jsou supermani, myslí si o sobě hodně, jestli chtějí vládnout lidem po celé Evropě, ve které jsou jednotlivé národy tak odlišné!

Každá země je jiná a proto se může většina v tomto parlamentu projevovat jako tyranie vůči někomu jinému, kdo vidí věci jinak, kdo má jiné potřeby a nutnosti. Naše vlastní vlády evropských zemí (tedy i parlament ČR) se vzdávají možností hlasovat o mnoha záležitostech, protože mají možnost hodit tuto práci na Evropský parlament a tím sami sobě usnadňují práci bez ohledu na následky, které dopadají na jejich lid. A pak zaznamenáváme, že nám něco tento Evropský parlament nařizuje a my bychom to, podle jejich levicové ideje, měli bezpodmínečně a bezmyšlenkovitě, toto nařízení (např. kvóty k uprchlíkům), poslechnout. Pokud já vím, tak my konkrétně volíme lidi do našeho Českého parlamentu, a já tedy chci, aby svoji práci, kterou slíbil, dělal. To je znak, který je signaturou suverénní, svobodné, plně autonomní země! Evropský parlament by se měl tedy velmi, velmi omezit.

Nicméně EU je důležité zachovat z hospodářských důvodů. Nejlepší důvod, jaký mě napadá, je v oblasti našeho vlastního podnikání. Každý si přeje mít prosperující firmu, která se celkem rychle vyšvihne nahoru, která mu dá v životě svobodu, když máte dobrý produkt. Uskutečnit takový sen je však možné díky velkému prostoru volného trhu v Evropě, Česká republika je příliš malým rybníkem s příliš velkou konkurencí, uspět jen zde je velmi těžké. Ano, můžete získat koncese na prodej s jinou zemí, ale s každou z nich byste museli jednat zvláště a to znamená, hodně a hodně papírů. Myslím si, že papírování máme i tak dost.

Má vize spočívá právě v tom, že by měl, v blízké budoucnosti, o podnikání přemýšlet takřka každý. Protože jen když něco vytváříte, jste skutečně svobodní, zapomeňte na to, že by vám tu někdo něco dal. A když si budete vědomi toho, co to stojí psychického úsilí, něco vytvořit, budete se také starat o to, aby podmínky ve vaší zemi byly udržované v příznivých pozicích. Jinými slovy, člověk si již od nikoho nenechá nic diktovat. To je má vize, ve které je Evropský obchodní prostor zcela klíčový a jeho rozpad by byl velkým krokem zpět v možnostech člověka. Omezením Evropského parlamentu by snad tato záchrana mohla vyjít, mám pocit, že to nevyjde, pokud se Evropský parlament bude snažit kontrolovat a držet situaci v rukou. Tak se chová příroda a rovněž i politika jí podléhá, politikové nejsou nad přírodou. Jedním z následků těchto protichůdných snah je například Brexit.

Následky se začínají projevovat v samotném Německu. Strana Alternativa pro Německo (AfD) rázem získala přes 20% voličů. Dosavadní vládnoucí struktury toto považují za přechodný jev, jako přehnanou reakci na uprchlickou krizi, jenom aby se ale nemýlili. Stejnou chybu v uvažování udělali Němci při vzestupu popularity NSDAP, strany, kterou vedl Adolf Hitler. AfD má rovněž nacionalistický charakter. Vzestup AfD může mít příčinu právě v onom levicově paternalistickém přístupu, který teď tísní Evropu. Tím pádem by vzestup AfD neměl vůbec dočasný charakter.

Situace v ČR

Dle mého názoru, situace v ČR stagnuje. Po ekonomické stránce Andrej Babiš uchránil rozpočet od bezmezného čerpání ze strany socialistů (ČSSD). Avšak vůbec se ho nechci zastávat! Jeho politika je značně antiliberální. A až na způsob, se kterým přistupuje k rozpočtu, je jeho chování značně socialistické. Obecně jsem proti jakékoliv ideologii, která krade občanům práva, tím, že za ně přebírá zodpovědnost. Jinými slovy, dělá z občana hlupáka a tváří se, že on je nejmoudřejší, že ví, jak vám řídit život tak, abyste se měli dobře. To je podstata levicové ideologie a tedy i podstatou současné vlády ČSSD & ANO.

Možná někdo namítne, že se tu zvýšily minimální mzdy, ale to nehraje roli, to se vám ztratí v inflaci a stejně, takový přírůstek je směšný. Už jen v Německu je minimální mzda asi čtyřikrát vyšší. K levicovým vládám, které jsou závislé na úřadech jako správních orgánech, je příznačná korupce v těchto zřízeních. Tento rok rozdala vláda úředníkům pár stovek miliónů na prémiích (učím že k jednomu na ministerstvu se dostalo nárazově okolo 200 000 Kč) a ano, jde o vaše peníze. U těchto typů vlád je také zvykem bujení úřadů – zvyšování počtu zaměstnanců a vznik nových úřadů. Asi netřeba připomínat roztržku mezi Babišem a Chovancem kvůli Úřadu pro odhalování organizovaného zločinu, ten byl rozdělen na dva nové úřady, které již vesele bují. Dalším případem je vznik úplně nového úřadu, který má údajně regulovat dopravu což opět iniciovala ČSSD a ANO. Jinými slovy, zapomeňte na důchod, toho se už nedožijete, dáme vám místo toho úředníky (jejichž existence a účel práce je mnohdy velmi záhadná)! Udělat nový úřad a dosadit tam své známé je způsob levice, jak odměnit své věrné posluhovače.

Z občana se stává pod taktovkou takových vlád „hmyz“ závislý na údajně „nejmoudřejších“ rozhodnutích parlamentů a úřadů. Po pádu komunismu měl jít vývoj přesně opačným směrem, mělo docházet k osamostatnění lidské bytosti. V tomto směru bohužel, více méně stagnujeme. Pokud se občan vzepře, narazí na zákon, jehož platnost se vynucuje strachem. Pokud by ale přeci jen vydržel, může dojít až k Ústavnímu soudu, jehož úředníci jsou stejně dosazení na svá místa díky politickým činitelům, v tomto případě prezidentem Zemanem, který je jasným socialistou a A. Babiše veřejně prohlásil nejúspěšnějším politikem porevoluční doby. V tomto směru žijeme v periodické čtyřleté diktatuře.

Dále bych zmínil velmi kontroverzní zákon, který zahrnuje elektronickou evidenci tržeb (EET). Jedná se o nepřetržitý dohled nad všemi zisky všech podniků na území ČR. Je s tím spojeno mnoho potíží, já bych vzpomenul etické problémy. V politice, víc než kde jinde, je důležitá důvěra a jak si může od vás někdo získat důvěru, když vám někdo neustále kouká přes rameno? Já nechápu, jak něco takového může parlament prosadit, podle mě jde dokonce o protiústavní opatření, protože je to v principu stejné, jako dát někomu náramek, který se používá v USA ke hlídání domácích vězňů. Zároveň je to vážný přestupek vůči výše zmíněné presumpci neviny. Jak jsem psal v článku, speciálně věnovaném EET „Zákon by měl být tíží pro ty, co se již provinili“.

Dalším a asi závažnějším problémem je, že EET zapříčiní bezprostřední pád asi až čtvrtiny malých a středních podnikatelů. Důvod je jednoduchý, EET je nákladná na provoz, citelně dojde k degradaci rozpočtů všech středních podniků a pak tu máme podnikatele, kteří dodnes neumí ovládat počítač, jako například důchodci. Celkovým následkem EET bude snížení konkurenceschopnosti Českého trhu a zároveň rapidní zvýšení nezamestnanosti.

USA

USA je pořád jednou z největších a nejsilnějších velmocí, proto by se k tomuto tématu pár řádků hodilo. Jak jistě víte, budou se konat prezidentské volby. Jakého mám favorita? Těžká otázka, moc o těchto lidech nevím, ale kdybych si měl vybrat teď, tak bych přihlédl na následující fakta.

Hillary Clinton má v úmyslu používat ty samé lidi okolo sebe, jako Obama, s čímž nemohu souhlasit, protože v době zvolení Obamy namísto stažení vojáků z Iráku došlo k navýšení počtu vojáků. Pak když se to přestalo líbit až moc mnoha lidem, tak je rázem všechny stáhl. Následně i přes varování rozvědky nezodpovědně nechal vyrůst Islámský stát takovým způsobem, že z něho máme hrozbu pro Evropu, jakou je stále dodnes. Poradci okolo prezidenta nejsou jen poradci, jsou to spíše silní rivalové, kteří mají pod palcem své rezorty. Pokud není prezident natolik morálně a psychicky silný, jako například J. F. Kennedy, pak jsou jeho rozhodnutí často pod velkým vlivem, těchto poradců. Pak se pro podporu Hillary Clinton vyslovilo několik vlivných lidí, kteří mají v Americe své velké slovo, jako třeba Soros, nebo papež. Osobně nemám rád, když mnou někdo takto manipuluje, je mi to podezřelé.

Donald Trump má v plánu kabinet prezidenta naprosto obměnit. Na rozdíl od Hillary je to republikán, tedy liberál. Osobně jsem zastáncem liberálně pravicového postoje. Mám v úctě osobní svobodu a stejná práva pro všechny. Mnoha lidem se nelíbí, když USA zasahuje do vývoje jiných národů, protože to nikdy nic dobrého pro nás nepřineslo, teď se následky této politiky snažíme nějak zoufale spravit. Donald Trump svým voličům prezentuje vizi izolovanějších Spojených států, tedy že se chce zásadně v budoucnu vyhnout podobným incidentům a chybám. Uvidí se, jestli své slovo dodrží a jestli bude takový, jak voliči čekají. Podle průzkumů, přese všechny manipulace, vyhrává a já jsem také spíše na jeho straně.

Vzhledem k tomu, že ve státech propukly velké rasové nepokoje, při nichž umírají lidé, bych to přál více Donaldu Trumpovi právě kvůli tomu, že je to liberálně uvažující člověk. Je potřeba, aby někdo dal Američanům opět vizi v poklidný život ve spolupráci na cestě za úspěchem. Pro nás jako členy EU je tu jedno pozitivum, pokud se Americe něco nepovede, už to nebude mít na nás Evropany takový vliv. Malé plus pro Donalda Trumpa znamenal i Brexit, podpořilo to jeho izolacionistické tendence.

Rusko

Mezi Ruskem a západem trvá velký konflikt, to však není novinka. K západním hranicím Ruska Vladimír Putin přesunul početnou armádu, která je daleko početnější na rozdíl od armády aliance NATO, která je poblíž těchto pozic. Těžko říct co se dělo na Ukrajině, těžko říct co se skutečně stalo s Krymem.

Bohužel s ohledem na zprávy, ohledně nedávno konaných voleb v Rusku, kdy údajně Prokremelská strana získala hlas skoro poloviny všech voličů, bylo zjištěno, že se na mnoha místech podvádělo. I přesto nebyl prý důvod, proč volby neuznat. No, a já teď nemám důvod, proč Rusku v tomto případě plně důvěřovat. Navíc v Rusku nemá demokracie vůbec žádnou tradici, vždy to byla země, kde vládl silný autoritativní systém.

V Rusku panuje velká bída, pravděpodobně tam jsou zaměstnanci, kteří už přes půl roku, možná více nedostali vůbec zaplaceno. Možná že je za tuto krizi zodpovědná velká vojenská aktivita, nejsem si jist, je to má spekulace. O Ruském národě se říká, že rozumí převážně jen síle, sám za sebe musím říci, že musím ještě hodně co dělat, abych je aspoň trochu pochopil. Další příčinou může být další ropovod z Arábie do Evropy skrze Balkán. Rusové tak museli snížit svou cenu ropy, aby se vyrovnali s konkurencí.

Závěr?

Když se člověk zabývá současným stavem, negativismu se nevyhne, všichni chceme to nejlepší. Přesto je dobré vědět, na čem jsme, situace není pohádková, ale zase není daleko ta nejhorší, v dějinách byly o hodně bestiálnější doby. V důsledku těchto vět mám raději vize, držím se zásadou „Nemysli na to, jaký svět je a jaký ho nechceš mít, ale na to, jaký ho chceš mít.“. Nepropadejme pocitům beznaděje, to v ničem nepomůže, špatné záležitosti vždy pominou! Nicméně jednou ročně asi takový negativismus vyprodukuji, je podstatné, aby člověk věděl, co může být pro něj nebezpečné a od čeho vždy dát ruce pryč. Samozřejmě, je to jen můj názor, konečné hodnocení je vždy na vás. A přeji moudrý verdikt!

1 komentář: „Svět v roce 2016

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *