Víra ve vyšší cíle

Asi poslední měsíc se zabývám překladem (z angličtiny do češtiny) Masarykových předválečných výroků k imigraci v USA a k rasovým nepokojům. Nejen že mě Masarykovy myšlenky zajímají, pro mě je to Einstein v oboru morálky a etiky, ale také to dělám pro to, abych si polepšil angličtinu, a musím říci, že mi to dalo hodně a pořád dává. Masaryk je vlastně takový liberalista, který obhajuje práva a svobody jednotlivce a rovnoprávnost mezi všemi.

Už jsem zde na pár místech prohlásil, že problém dneška je především problém morálky, to říkal ostatně Masaryk také. Ale uvědomil jsem si takovou věc, že dokud budeme řešit problémy ekonomické, naše problémy budou vždy ekonomické, dokud nezačneme řešit problémy morální. Politici se dnes ohání ekonomickými hesly, kterým nikdo nerozumí a snaží se tak vypadat moudře, natolik moudře, aby si běžný člověk říkal, že je hlupák a nemá do organizace našeho společenství žádné právo mluvit. Rozumíte už, co myslím tím nemorálním přístupem?

T. G. Masaryk, v těch svých výrocích, při své první návštěvě USA kritizuje podmínky imigrantů, že to je třeba řešit, protože se to může obrátit proti nim a mohlo by to vést k rozvratu USA. Děti se tam potloukali umazané v podivných uličkách, izolované, ve špíně, zatím co rodičové pracovali v dolech. Nikdo z nich neuměl anglicky, také to byla doba pádů absolutistických režimů, takže nevěděli jak si vydobýt místo v demokratické zemi, byli nucení žít jako celá rodina ve stísněných prostorech. Zkrátka byla zanedbána jejich integrace, a když už neměli žádnou hmotnou nouzi tak se přestěhovávali do Spojených států výhradně za ziskuchtivými účely. Tedy bez jakéhokoliv ohledu na zájmy již existujícího primárního národa.

Důvod, proč píši tento článek, je v tom, že mě překvapila u Masaryka jedna myšlenka. Chápe víru, jako něco, co lidi může spojit, v tom liberálním duchu. Dopředu vám říkám, že nechci obhajovat jakoukoliv interpretaci náboženství. Nechci nikoho přesvědčovat o Boží existenci a současně je lhostejno, jestli je víra, jako nějaká tendence, výsledkem evolučního vývoje mozku. Každopádně myslím, že oba tábory se mnou budou souhlasit, že víra v nějaké ušlechtilé ideály, je určitým výdobytkem člověka, který mu slouží k přežití.

Masaryk kritizoval netoleranci vůči náboženství jako něco, co není vlastní liberální filozofii. Označoval to jako krizi, protože v momentě, kdy se bude každý člověk ohlížet pouze na svůj materiální prospěch, začne docházet k rozpadu správné funkce vazeb ve společnosti. Jednou z takových nejhodnotnějších vazeb je právě ona rovnoprávnost. A rovnoprávnost je krásný ušlechtilý ideál.

Víra je společná věc nám všem, bez ohledu na rasu a cokoliv jiného, proto se o ní TGM tak často zmiňuje v Americkém tisku v kontextu těch rasových nepokojů. Uvědomuji si také, že to je jediná věc, která může nastolit ve světě mír. Absence víry ve vyšší princip lásky a moudrosti, která vychází z poznání nicotnosti člověka před velikostí vesmíru, je právě oním důvodem všech konfliktů, o kterých dnes slyšíme. V této souvislosti dovolte, abych něco pronesl o své víře, dle srdce.

Připadá mi být paranoidní a směšné, že mi lidé hledáme jeden na druhém nějakou chybu, abychom ho mohli odpravit ze světa, tím myslím hlavně paranoickou mánii národů, ras a tříd společností. Je to k pláči, protože bychom měli být jednotní na této malé hroudě kamení s trochou vzduchu, kterou přezdíváme planeta Země. A tato Země je obklopená takřka nekonečným prostorem a nekonečnými možnostmi. Jestli nás sleduje v tomto vesmíru ještě někdo jiný, z veliké vzdálenosti, třeba několika set světelných let, musí si snad říkat, že to je vtip, nějaká nepovedená komedie.

Dále pak já osobně toužím po cestách do vesmíru, je mi líto, že to asi za svého života nezastihnu, abychom létali ke krásným prstencům Saturnovým tak pohodlně a pravidelně, jako dnes létají letadla třeba do Washingtonu. Avšak kdybychom více věřili těmto velkým ušlechtilým cílům, tak vím, že by se tyto věci dali splnit, nebo už by tu dávno byli.

Aby lidstvo dosáhlo na takové krásné velké cíle, a každý z vás může přidat další cíl, je nutné najít společnou řeč, komunikovat jako tým, který pracuje na budování a péči o věci. Je to naprostý protipól toho, co děláme dnes – hádáme se a vraždíme, jsme uzavřeni v opakujícím se cyklu nenávisti motivované materiální závistí. V tomto je komunikace těžká a snad nemožná. S vírou však přichází právo, protože když věříte a v tomto smyslu konáte, máte odpovědnost. Člověk, který tvoří hodnoty, ví, že nic závidět nemusí, protože věří ve své jednání. Samozřejmě, musí tu být ještě zařízení, které nás naučí k takovému jednání, o tom plánuji také něco napsat. Podstatné je však pořád to, že když budeme mít příslušná práva, nebudeme se bát cokoliv podnikat a o tom to je.

Už chápete, proč je víra naším výdobytkem, který může zajistit naše přežití? Musíme se jako výsostní občané bránit ignoraci, my máme co říci! My máme duši a máme i víru! Přestaneme hledat rozbroje a začneme spolupracovat – vyřešeným morálním problémem, se vyřeší i onen problém ekonomický, který se stejně nad námi vznáší jako imaginární (a hlavně umělý) oblak v závislostí nad tím, jak dokážeme spolupracovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *