Svoboda internetu bude svobodou moderního člověka

Hned po mém článku vyjadřující můj odůvodněný odpor k cenzuře internetu (odkaz: Cenzura internetu – ženeme se do propasti) jsem se rozhodl v tomto následujícím článku prezentovat svůj další názor, ohledně budoucí využitelnosti svobodného internetu. Ukáži vám některé zásadní výhody, které v budoucnosti můžeme mít a které můžeme zároveň ztratit …

 

Svobodný internet je zárukou pro spravedlivý svět a to pro každého. Ne jako dnes, kdy vybraná skupina lidí své právo na spravedlnost kupuje, když na to má. Stejně tak se to dělalo za středověku, ten kdo na to měl, kupoval si odpustky, a ten, kdo zaplatil dobře, tak mu mohla být odpuštěna vražda, budeme-li to považovat za nejhorší zločin, kterého se člověk, vůči jednotlivci, může dopustit.

Měl jsem jednou tu čest zavítat na web vasestiznosti.cz, uvádím to v souvislosti s „okamžitým právem“, které jsem uvedl, jako úžasnou vlastnost budoucího svobodného internetu v předešlém článku. Na tomto webu lidé mohou podávat stížnosti například na nějakou firmu, která se zachovala v daném případě neeticky vůči svým závazkům obecně. Určitá podaná stížnost je viděna veřejně, zdá se, že samotný web je moderován lidmi, kteří mají v dané oblasti práv jasno.

Firma je nucena zakročit, protože pokud se to tu včas nevyřeší, sama si poškozuje pověst, což přirozeně a správně nějaké poškození vzniknout musí, neboť si to za své nečestné jednání zaslouží. Tomu říkám okamžité právo a spravedlnost. Jestli někdo znáte víc takových portálů apod., budu jen rád, když mi v komentářích rozšíříte obzory. (Dále již o vasestiznosti.cz v tomto článku nepíši)

To jsou zajímavé možnosti, jak by člověk dokázal pro své osobní právo využít internetu a to dokonce aniž by byl znalý práv. Víte, mám pocit, že v dnešní době zákazník a spotřebitel musí znát svá práva kdekoliv. Této neznalosti určité struktury zneužívají a to je podle jednoho nejmenovaného římského filozofa symptom zkaženosti země.

Takhle to dál nemůže jít, aby někdo zneužíval naši nevědomosti, každý nemůže vědět vše, základem správné funkce vesnice, nebo města je rozličnost schopností jedinců. Každý umí dobře jen něco a navzájem si tak pomáhají protislužbou. Kdyby to tak nebylo, mohli by všichni pracovat na poli a vlastně pak by ztrácelo význam se vůbec uskupovat do nějakých měst. Dopředu říkám, že vesnice právníků by sama sebe neuživila.

Představuji si, že na webech okamžitého práva by mohli pracovat státně placení právníci. U takové možnosti úplně odpadá nutnost učit se práva, pokud chcete být například obráběčem kovů. Znamená to rovněž bezplatnou a kvalitní právní pomoc na většinu typů sporů. Myslím si, že internet nám může přinést spousty takových výhod, které nám dopomohou ke spravedlnosti a také ke svobodě. Proto podle mě vidí politická moc v dnešním internetu hrozbu. Předpokládám, že politici jsou sami vlastníky nějakých firem apod. Proto je logické, že to vyhodnocují jako hrozbu, kterou se snaží eliminovat, když k tomu mají „pravomoc“.

Následující část je ideologicky z pohledu Global generation zastaralá, nicméně nebude smazáva. Nikdy nevíte, komu se myšlenka bude hodit a udělá z ní pokročilejší dílo.


Z celého srdce a z celé své mysli bych si přál, abychom si uvědomili, že teď nastává klíčová doba, kdy buďto politici skoncují s námi, nebo my skoncujeme s nimi. Internet nám totiž nabízí ještě jednu zásadní možnost, o které vím. Tj. nahrazení tohoto současného demokratického systému, který opakovaně kolabuje. Mnoho lidí se často snaží tvrdit, že demokracii jsme nucení mít, protože nic lepšího neznáme. Nesmysl!

Je zamlčováno, že díky moderním technologiím počítačových sítí, mezi něž patří internet, je možné vytvořit úplně novou a dosud nikde neuskutečněnou formu vlády – internetovou multidemokracii. Byla by skutečnou vládou lidu bez divadelních her zkorumpované činohry, které jsou nám představovány v patřičných jevištích – v parlamentu, nebo v senátu.

Tuto formu vlády jsem lehce popsal v tomto článku (odkaz: Povím vám o světě bez politiků). Už příští rok (2017) máme výjimečnou příležitost skoncovat s demencí, která řídí náš stát a manipuluje s lidmi. A tato demence nechává ovládat sama sebe demencí z vyšších politických světových okruhů. Tyto technologie by nás díky vlastní autonomii tj. nezávislosti na lidech, kterým říkáme politici, mohly zbavit i té odporné a děsuplné byrokracie.Ta nás nesmyslně vězní každého na svém místě, že se z něj pohnout můžeme jen přes značně prožité nechutenství (a někdy ani tak to nelze).

Jak k této technologii přejít? Je to jednoduché a prosté – nevolit. Hodně lidí považuje toto za nezodpovědnost, nebo lenost, ale protože jsou k tomu tak naučení. Velice to zkrátím – volbou dáváte souhlas s tímto režimem, okrádáme se o řízení svého života vlastní vůli, protože volbou dobrovolně předáváme moc nad svými životy do rukou cizího člověka, nebo několika cizích lidí. …. Nevolit je však rovněž volbou svobodného člověka! Kdyby nás nevolilo více než 50%, nijak se nenadřeme a dáme najevo jasný nesouhlas s funkcí tohoto systému. Bude to zároveň ta nejtěžší rána, kterou tento režim alibistických poskoků schytá a také konec korupce a všech nejasností s nimi spojených. Bude to konec nesplňovaných volebních slibů.

Můžeme získat navrch, když si tuto příležitost a tento čas naše společnost uvědomí. Přinejmenším získáme taktickou výhodu, ale při splnění mého očekávání se může vše naprosto změnit a vůle a práva lidu už nebudou utlačována, umlčována a pošlapávána. Navíc jsem si jistý, že potenciál internetu, ohledně ulehčení našeho života, jsem zdaleka nevyčerpal …

Jsou Češi ochotní uvědomit si, před jakou šancí pro lepší život stojí?

Obvykle to nedělám, ale nyní výjimečně vás chci všechny požádat o sdílení tohoto článku na vaši sociální síti. Je důležité, aby si lidé uvědomili, na co mají nárok.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *