Záměr

Tyto stránky se nezabývají ani tak nejaktuálnějším děním a to je možná dobře, nechci aby se staly předmětem malicherné diskuze o věrohodnosti, jako je tomu u masových médií. O co mi ale jde, je to, abychom získali nějaký filozofický nadhled nad tím vším, co se na naší planetě a v naší společnosti děje. Potřebujeme si utvořit nějaký vlastní individuální názor, abychom se mohli v životě správně rozhodovat. Proto si přeji, aby tyto stránky k jejich tvorbě člověku dopomáhaly.  Lidstvo zoufale potřebuje vědět a vidět, kam vedou jeho kroky. A přeji si, aby se spojili lidé, kteří to chtějí vidět, ale nechtějí jen sedět. Za Global generation, ve jménu individuality každého z vás. Číst dále o účelu …